Livescore API coverage for: Romania

For Romania we provide livescore coverage for 8 leagues. They are:

  • Liga I -
  • Cup -
  • League Cup -
  • Liga I:: relegation -
  • Liga I:: championship -
  • Liga I:: qualification -
  • Super Cup -
  • Liga II -